Edukacja

Edukacja

Uważamy, że nie ma jednego idealnego modelu edukacji. Dlatego tworzymy placówki edukacyjne „uszyte na miarę”, w oparciu o dostępny potencjał ludzki, społeczne zapotrzebowanie i lokalne uwarunkowania.

Tworzymy edukację oddolnie, jednocześnie obserwując światowe trendy i wdrażając te idee, które uważamy za warte realizacji. Nasze projekty edukacyjne stanowią dobre uzupełnienie codziennej lekcyjnej rzeczywistości. Nadają szerszy sens zdobywanym przez uczniów informacjom, aktywizują naszą młodzież i integrują z innymi środowiskami. Często skłaniają do refleksji, odkurzają tradycyjne i trochę zapomniane formy dziecięcej aktywności. W ten sposób staramy się wspierać nasze placówki edukacyjne.
edukacja-1

Tworzymy również własne rozwiązania edukacyjne. Robimy to podczas realizacji naszych projektów, ale także w ramach codziennej pracy w prowadzonych przez nas szkołach. W ten sposób możemy je testować i udoskonalać.

Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom nasze placówki mają niepowtarzalny charakter i są dobrze dopasowane do lokalnych realiów i współczesnych potrzeb. A nasze programy nauczania są dobrze przemyślane i przetestowane. W końcu to programy stworzone oddolnie przez pasjonatów edukacji, a nie odgórnie przez urzędników.

SZCZEGÓŁY

edukacja-5

Komiks „Rabin”

Rabin to komiks historyczny narysowany przez Kaję Maliszkiewicz–Ward wg scenariusza Bartłomieja Janickiego, wydany nakładem Towarzystwem Alternatywnego Kształcenia, Opole 2009.

Publikacja jest rezultatem zrealizowanego przez nas w Zespole Szkół TAK w Opolu w latach 2007 – 2008 projektu „Rabin z Opola”, dofinansowanego przez Fundację Batorego w ramach Programu „Dla Tolerancji”.

Projekt „Rabin z Opola” koncentrował się na postaci Leo Baecka – niemieckiego Żyda, który w latach 1897 – 1907 był rabinem w synagodze przy ówczesnej ulicy Lindenstrasse w Opolu. Obecnie jest to ulica Barlickiego. Synagoga została spalona podczas Nocy Kryształowej. Leo Baeck był wybitnym teologiem, autorem kilku ważnych prac teologicznych dotyczących judaizmu a także dialogu z chrześcijaństwem. Najwybitniejsza z jego prac „O istocie judaizmu” powstała właśnie w czasie jego pobytu w Opolu.

Komiks, opowiadający historię życia Leo Baecka, zawiera również obudowę dydaktyczną, na którą składają się teksty dotyczące życia i publikacji rabina, archiwalne zdjęcia Baecka i jego rodziny oraz miejsc, w których działał, słowniczek pojęć związanych z kulturą żydowską oraz opis ćwiczeń umożliwiających przeprowadzanie lekcji na temat holocaustu i wielokulturowości z wykorzystaniem komiksu jako środka dydaktycznego.

Pobierz » 

„Inni to także my”

Barbara Weigl, Beata Maliszkiewicz (red.) „Inni to także my – program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej“.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1997

Pobierz »

„Głosy z ulicy Barlickiego“

„Głosy z ulicy Barlickiego“ – Ulica jako punkt wyjścia do działań artystycznych i edukacyjnych – opis projektu interdyscyplinarnego“, Red. Beata Maliszkiewicz, Hanna Biskup, wyd. Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole 2007

„Metoda na pokolenia iPoda”

Szybkość dokonującego się w ostatnich dziesięcioleciach rozwoju cywilizacyjnego sprawia, że stosując tradycyjne metody nauczania, być może przygotowujemy młodych ludzi do życia w realiach, które dla nich nigdy nie staną się faktem. Co nauczyciele i szkoły mogą zrobić, by odpowiedzieć na to wyzwanie? W tym poradniku znajdziesz kilka pomysłów, jak wykorzystywać nowe technologie w edukacji.

Do zrobienia jest naprawdę wiele. Pewną inspirację do pierwszych działań w tym zakresie może stanowić niniejsza publikacja, zawierająca kilka propozycji dydaktycznych, które są owocem doświadczeń nauczycieli entuzjastycznie zapatrujących się na przyszłość „pokolenia iPoda”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą epublikacją, w której nauczyciele Zespołu Szkół TAK dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem procesu tworzenia multimediów do zwiększenia atrakcyjności edukacji szkolnej.

Projekt został dofinansowany z budżetu miasta Opole.