Aktualności

Aktualności

Miejskie słuchajki

„Miejskie słuchajki” to multimedialny projekt, w którym zaprosiliśmy do wspólnej zabawy dzieci i znanych opolan. W efekcie powstał audiobook, a w nim stworzone przez dzieci historie przeczytane przez przedstawicieli opolskich organizacji. Zapraszamy do wysłuchania!

Półkolonie integracyjne w TAK-u

Dzisiaj zakończyliśmy półkolonie integracyjne dla dzieci cudzoziemskich i polskich. Półkolonie to efekt projektu Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego realizowanego wspólnie z Uniwersytetem Opolskim pn. „Razem dla integracji” współfinansowanego ze środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. 

Zobacz więcej »

Projekty

Projekty
Zobacz więcej »

O nas

O nas

Jesteśmy organizacją non-profit. Prowadzimy szkołę podstawową oraz przedszkole. Realizujemy multidyscyplinarne projekty, o tematyce łączącej nasze zainteresowania związane z szeroko pojętą kulturą, sztuką, edukacją, historią i nowymi technologiami.

To, co robimy, łączą wspólne idee: Edukacja może być wspaniałą przygodą, kiedy uczy samodzielnego i odpowiedzialnego myślenia, nie tracąc świeżości odkrywania tajemnic świata. Wychowanie jest misją. A działania na rzecz edukacji i kultury, działania na rzecz innych – to twórcza pasja naszego życia. Alternatywność oznacza dla nas twórczy niepokój i zadawanie pytań. Jednak działając alternatywnie trzymamy się wartości, na których przez pokolenia budowana była nasza kultura, edukacja i wychowanie nowych pokoleń.

Beneficjentami naszych działań są najczęściej dzieci, młodzież i seniorzy, ale także dorośli. Często osoby niepełnosprawne, chore lub potrzebujące. W ramach naszych projektów dążymy przede wszystkim do integracji tych środowisk. Choć nie jesteśmy organizacją charytatywną, prowadzimy liczne działania mające na celu pomaganie innym.

Organizowaliśmy przez osiem lat międzynarodowy festiwal teatrów ulicznych „Czas Teatru”. Cały czas działamy na rzecz integracji osób starszych z dziećmi i młodzieżą. Napisaliśmy kilka książek o naszych doświadczeniach i programach. Zrealizowaliśmy kilka filmów. Zaczęliśmy szkolić innych - wspieramy twórczych i poszukujących nowych rozwiązań nauczycieli. Rozwinęliśmy wolontariat dzieci i młodzieży. 

towarzystwo2

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia powstało z potrzeby zbudowania środowiska sprzyjającego harmonijnemu rozwojowi dziecka i młodego człowieka. Tworzymy takie rozwiązania edukacyjne, które na wiele sposobów mogą wspierać człowieka w jego przygotowaniu do odkrycia własnej godności, podjęcia twórczego i odpowiedzialnego życia. Niezmiennie uważamy, że zarówno dziecko, jak i młody człowiek, potrzebują prowadzenia, motywowania, wskazywania celów i określania zasad. Jednocześnie nieustannie ewoluujemy, by sprostać wymaganiom współczesności. Tworząc nowe i zmieniając dotychczasowe rozwiązania edukacyjne, wykorzystujemy aktualną wiedzę, płynącą z doświadczeń edukacyjnych na całym świecie. Działając alternatywnie trzymamy się wartości, na których przez pokolenia budowana była nasza kultura, edukacja i wychowanie nowych pokoleń. Dostrzegamy przy tym nowe możliwości i wyzwania, jakie powstają codziennie w związku z rozwojem nowoczesnych technologii.

Statut »

Elżbieta Szymańska-Czaplak - prezes Zarządu

Maria Bitka - wiceprezes

ela@uni.opole.pl

mtbitka@gmail.com

Lidia Niespor - członek zarządu

Piotr Hofman - główny księgowy

lidia.niespor@o2.pl

piotr.hofman@tak.opole.pl

Iwona Zborowska - specjalista ds. kadr i płac

iwona.zborowska@tak.opole.pl

Edukacja

Edukacja

Uważamy, że nie ma jednego idealnego modelu edukacji. Dlatego tworzymy placówki edukacyjne "uszyte na miarę", w oparciu o dostępny potencjał ludzki, społeczne zapotrzebowanie i lokalne uwarunkowania.

Tworzymy edukację oddolnie, jednocześnie obserwując światowe trendy i wdrażając te idee, które uważamy za warte realizacji. Nasze projekty edukacyjne stanowią dobre uzupełnienie codziennej lekcyjnej rzeczywistości. Nadają szerszy sens zdobywanym przez uczniów informacjom, aktywizują naszą młodzież i integrują z innymi środowiskami. Często skłaniają do refleksji, odkurzają tradycyjne i trochę zapomniane formy dziecięcej aktywności. W ten sposób staramy się wspierać nasze placówki edukacyjne.
edukacja-1

Tworzymy również własne rozwiązania edukacyjne. Robimy to podczas realizacji naszych projektów, ale także w ramach codziennej pracy w prowadzonych przez nas szkołach. W ten sposób możemy je testować i udoskonalać.

Dzięki tym innowacyjnym rozwiązaniom nasze placówki mają niepowtarzalny charakter i są dobrze dopasowane do lokalnych realiów i współczesnych potrzeb. A nasze programy nauczania są dobrze przemyślane i przetestowane. W końcu to programy stworzone oddolnie przez pasjonatów edukacji, a nie odgórnie przez urzędników.

SZCZEGÓŁY

edukacja-5

Komiks "Rabin"

Rabin to komiks historyczny narysowany przez Kaję Maliszkiewicz–Ward wg scenariusza Bartłomieja Janickiego, wydany nakładem Towarzystwem Alternatywnego Kształcenia, Opole 2009.

Publikacja jest rezultatem zrealizowanego przez nas w Zespole Szkół TAK w Opolu w latach 2007 – 2008 projektu „Rabin z Opola”, dofinansowanego przez Fundację Batorego w ramach Programu „Dla Tolerancji”.

Projekt „Rabin z Opola” koncentrował się na postaci Leo Baecka – niemieckiego Żyda, który w latach 1897 – 1907 był rabinem w synagodze przy ówczesnej ulicy Lindenstrasse w Opolu. Obecnie jest to ulica Barlickiego. Synagoga została spalona podczas Nocy Kryształowej. Leo Baeck był wybitnym teologiem, autorem kilku ważnych prac teologicznych dotyczących judaizmu a także dialogu z chrześcijaństwem. Najwybitniejsza z jego prac „O istocie judaizmu” powstała właśnie w czasie jego pobytu w Opolu.

Komiks, opowiadający historię życia Leo Baecka, zawiera również obudowę dydaktyczną, na którą składają się teksty dotyczące życia i publikacji rabina, archiwalne zdjęcia Baecka i jego rodziny oraz miejsc, w których działał, słowniczek pojęć związanych z kulturą żydowską oraz opis ćwiczeń umożliwiających przeprowadzanie lekcji na temat holocaustu i wielokulturowości z wykorzystaniem komiksu jako środka dydaktycznego.

Pobierz » 

„Inni to także my"

Barbara Weigl, Beata Maliszkiewicz (red.) „Inni to także my – program edukacji wielokulturowej w szkole podstawowej“.Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk, 1997

Pobierz »

„Głosy z ulicy Barlickiego“

„Głosy z ulicy Barlickiego“ – Ulica jako punkt wyjścia do działań artystycznych i edukacyjnych – opis projektu interdyscyplinarnego“, Red. Beata Maliszkiewicz, Hanna Biskup, wyd. Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia, Opole 2007

„Metoda na pokolenia iPoda"

Szybkość dokonującego się w ostatnich dziesięcioleciach rozwoju cywilizacyjnego sprawia, że stosując tradycyjne metody nauczania, być może przygotowujemy młodych ludzi do życia w realiach, które dla nich nigdy nie staną się faktem. Co nauczyciele i szkoły mogą zrobić, by odpowiedzieć na to wyzwanie? W tym poradniku znajdziesz kilka pomysłów, jak wykorzystywać nowe technologie w edukacji.

Do zrobienia jest naprawdę wiele. Pewną inspirację do pierwszych działań w tym zakresie może stanowić niniejsza publikacja, zawierająca kilka propozycji dydaktycznych, które są owocem doświadczeń nauczycieli entuzjastycznie zapatrujących się na przyszłość „pokolenia iPoda”.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą epublikacją, w której nauczyciele Zespołu Szkół TAK dzielą się swoimi doświadczeniami związanymi z wykorzystaniem procesu tworzenia multimediów do zwiększenia atrakcyjności edukacji szkolnej.

Projekt został dofinansowany z budżetu miasta Opole.

TAK dla innych

TAK dla innych
TAK pomagam 3

Fundusz TAK POMAGAM ma służyć udzielaniu pomocy finansowej dzieciom i młodzieży do 19 roku życia. Może być przyznawany dzieciom i młodzieży, znajdującej się w trudnej sytuacji losowej – z powodu choroby, biedy, niepełnosprawności czy innych okoliczności, które sprawiają, że bez zewnętrznej pomocy ich sytuacja nie może się poprawić.

Fundusz TAK POMGAM jest wyrazem naszej solidarności z tymi, którym wiedzie się gorzej niż nam. Wolontariusze TAK POMAGAM przez cały rok zbierają pieniądze dla dzieci, które zdecydowali się wspierać. Decyzja o tym, komu będzie udzielona pomoc, jest co roku podejmowana wspólnie przez wszystkich wolontariuszy.

 

Więcej

logo_mai

Adopcja Serca to forma pomocy udzielanej najbiedniejszym dzieciom z krajów Trzeciego Świata organizowana przez Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata. W przekazywaniu pomocy pośredniczą misjonarze.

Do programu Adopcji Serca włączyliśmy się w 2001 roku. Po półrocznym przekazywaniu składek na dożywianie anonimowych dzieci przydzielono nam dwoje sierot, które od 2002 do 2010 roku były przez nas regularnie wspierane.

 

Więcej