Szkoła trenerów kompetencji społecznych

Szkoła trenerów kompetencji społecznych

Pomysły na to, jak powinna się zmieniać szkoła, są nieodłącznie związane z pytaniami o rolę nauczyciela w procesie edukacji dzieci. Z myślą o tym zaprosiliśmy naszych nauczycieli do udziału w specjalnie dla nas przygotowanej “Szkole trenerów kompetencji społecznych”.

Nauczyciel odchodzi od tablicy

Eksperci w dziedzinie edukacji są zgodni. Nauczyciel będzie musiał odejść od tablicy i usiąść razem z dziećmi. Transmisyjny model edukacji, w którym wszyscy uczniowie słuchają, tego co ma do powiedzenia i z założenia automatycznie wszystko zapamiętują, okazał olbrzymią stratą czasu i źródłem frustracji milionów uczniów, ale także nauczycieli na całym świecie.

Jak inspirować do nauki?

Coraz powszechniej mówi się o odejściu od oceniania na rzecz informacji zwrotnej. O pracy z motywacją wewnętrzną ucznia zamiast używania argumentów siły. Nauczyciel ogołocony z systemu kar i nagród poradzi sobie jedynie wtedy, kiedy będzie potrafił inspirować do zdobywania wiedzy. Kluczowa w tym zakresie jest umiejętność budowania pozytywnych relacji ze swoimi uczniami, wzmacnianie poczucia wartości dziecka, pomoc w odnajdywaniu wewnętrznej motywacji do podjęcia trudu nauki.

Bycie przedmiotowcem to za mało

Nieograniczony dostęp do informacji spowodował, że nauczyciel przestał być dla uczniów głównym ich źródłem. To jednak nie oznacza, że przestał być potrzebny. Miejsce nauczycieli fachowców w swojej dziedzinie przejmą fachowcy od kompetencji miękkich. Nauczyciele staną się bardziej asystentami w samodzielnym docieraniu do informacji, ich weryfikowaniu i wyciąganiu z nich wniosków przez ucznia.

Miejsce wszechwiedzących ekspertów w danej dziedzinie nauki będą w coraz większym stopniu zajmować osoby o nieco innym profilu, łączące w sobie wysokie kompetencje w zakresie komunikacji, o wysokim poziomie empatii oraz wiedzy psychologicznej i socjologicznej. Poszukiwane będą osoby nastawione bardziej na współpracę i grę zespołową, niż pracę indywidualną. Bardziej mentorzy, niż wykładowcy, bardziej partnerzy, niż nadzorcy, bardziej mediatorzy, niż sędziowie. Bardziej osoby słuchające dzieci i otwarte na ich potrzeby, niż bezwzględni egzaminatorzy.

Ekspert od kompetencji miękkich

Nauczyciel przyszłości będzie potrafił wykorzystać wnioski płynące z neuronauk do przygotowywania swoich lekcji, będzie świadomy procesów grupowych i olbrzymiej roli, jaką w procesie nauczania pełnią emocje. Nauczyciel przyszłości będzie musiał być kimś pomiędzy przyjacielem, menedżerem, mentorem i ekspertem. Być może będzie musiał być po prostu trenerem.

Szkołę trenerów przygotowała dla naszych nauczycieli Pani Beata Kaczor, właścicielka firmy szkoleniowo-konsultingowej Orinoko.