Równać Szanse

Równać Szanse

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie.

Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele, myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie.

Więcej » 

Regionalnym Partnerem programu jest Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia. Współpraca z PFDiM dotyczy województw opolskiego, dolnośląskiego, śląskiego i łódzkiego.

Rolą Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia, poza zainteresowaniem konkursem jak największej grupy młodzieży i ich liderów, jest przede wszystkim pomoc w przygotowaniu aplikacji konkursowej. Realizujemy to poprzez pomoc doradczą i informacyjną udzielaną telefonicznie, ale również możemy zorganizować spotkania informacyjne, szkolenia z projektów młodzieżowych oraz doradztwo bezpośrednio w Państwa miejscowości. Udział w szkoleniu może stanowić dobre przygotowanie do aplikowania w Regionalnym Konkursie Grantowym.

Barbara Jaroszewicz

email: barbara.jaroszewicz@tak.opole.pl

tel: 608 511 550