Religia

Religia

Prowadząca: Katarzyna Oleksyk

Cena: wliczone w koszt czesnego

Plan zajęć dodatkowych »

Na zajęciach uczymy się:

 • kim jest Bóg?
 • poznajemy Boga – Stwórcę świata;
 • poznajemy miłość Bożą;
 • poznajemy różne zwroty religijne;
 • poznajemy Pismo Święte;
 • czym jest modlitwa?
 • poznajemy zwyczaje chrześcijańskie;
 • odkrywamy znaczenie przykazania miłości;
 • uczymy się postawy otwartości na potrzeby bliźnich
 • poznajemy chrześcijańskie rozumienie dobra i zła;
 • mówimy o wartości rodziny;
 • pogłębiamy swój związek z Kościołem;