Miejskie słuchajki

Miejskie słuchajki

Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

Dofinansowanie: Urząd Miasta Opola

Patronat honorowy: Prezydent Miasta Opola Arkadiusz Wiśniewski

Patronat medialny: Radio Opole

Zasięg: regionalny

Termin realizacji: od 1 III – 31 X 2019

Zgoda na udział nieletniego »

Stwórz z nami audiobooka! Napisz tekst – baśń, opowiadanie lub wiersz – związany z wybranym miejscem w Opolu i prześlij go do nas. Wybierzemy najlepsze teksty i zaprosimy znanych opolan do ich przeczytania. Wszystkie utwory opublikujemy w formie audiobooka. Do udziału zapraszamy wszystkich uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych.

Teksty można do nas wysyłać do 31 marca 2019 r. na adres: towarzystwo@tak.opole.pl (w tytule maila prosimy o dopisek „Miejskie słuchajki”).

Wymagania:

Tekst prozatorski

  • powinien posiadać tytuł,
  • powinien być nie dłuższy niż 2 strony (czcionka 12 pt.);

Utwór wierszowany

  • powinien posiadać tytuł,
  • tekst dowolnej długości;

Autor tekstu wraz z wysłaniem go do nas zgadza się na korektę tekstu oraz na dokonywanie w nim skrótów, a także przekazuje Towarzystwu Alternatywnego Kształcenia prawa autorskie do tekstu. Organizator projektu zastrzega sobie możliwość wyboru najlepszych tekstów.

Rodzice/opiekunowie prawni autorów niepełnoletnich muszą wyrazić zgodę na udział autora w projekcie. Prace niepełnoletnich uczestników projektu przesłane bez zgody rodziców/opiekunów nie będą mogły zostać uwzględnione w projekcie. Dlatego prosimy o przesłanie skanu wydrukowanej i podpisanej przez siebie zgody na adres: towarzystwo@tak.opole.pl lub wersji papierowej na adres:

Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

ul. Barlickiego 5

45-082 Opole

Patronaty: