Logopedia

Logopedia

Prowadząca: Agnieszka Nizioł 

Cena: wliczone w koszt czesnego

W naszej ofercie umieściliśmy bezpłatne wsparcie logopedyczne dla wszystkich przedszkolaków, które takiej pomocy potrzebują. Na zajęcia w atrakcyjnej dla dzieci formule zaprasza pani Agnieszka Nizioł.

Okres przedszkolny to czas, kiedy terapia jest najbardziej efektywna. Nie powinno się zwlekać z podjęciem terapii w nadziei, że dziecko „wyrośnie ze swoich problemów” z mówieniem, że jeszcze dojrzeje i zaczynać terapię dopiero w szkole. Wprawdzie na terapię nigdy nie jest za późno, ale będzie to zadanie z różnych powodów o wiele trudniejsze. Należy pamiętać, że okres przedszkolny jest „złotym czasem” dla rozwoju mowy dziecka.

Zadania logopedy w przedszkolu:

 • przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia mowy wychowanków,
 • diagnozowanie logopedyczne,
 • organizowanie pomocy logopedycznej,
 • prowadzenie terapii logopedycznej,
 • podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji,
 • wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli,
 • prowadzenie konsultacji dla rodziców z zakresu stymulacji rozwoju mowy.

Zajęcia logopedyczne wychodzą naprzeciw potrzebom językowym dzieci.

Głównym celem tych zajęć jest:

 • profilaktyka wad wymowy i zaburzeń mowy,
 • wspomaganie rozwoju kompetencji językowych, które decydować będą o powodzeniu i sukcesach dziecka w edukacji szkolnej,
 • terapia powstałych już wad oraz zaburzeń.

Zajęcia logopedyczne:

 1. Zajęcia terapii i pomocy logopedycznej organizuje i przeprowadza logopeda przedszkolny.
 2. W zajęciach terapii logopedycznej uczestniczą dzieci typowane na podstawie wyników badań psychologicznych i logopedycznych z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Profilaktycznie logopeda przedszkolny przeprowadza przesiewowe badania logopedyczne służące wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy. Współpracuje z nauczycielami zgłaszającymi swoje dzieci do terapii logopedycznej.
 4. Zajęcia logopedyczne prowadzone są w małych grupach z dziećmi. Program zajęć uzależniony jest od indywidualnego zapotrzebowania i możliwości dziecka. Czas pracy z dzieckiem wynosi 30 minut, raz lub dwa razy w tygodniu.
 5. Podczas zajęć logopedycznych usuwane są wszelkie zakłócenia, zburzenia komunikacji językowej oraz przezwyciężane są problemy dzieci mających kłopoty z mówieniem.
 6. Do najczęściej spotykanych zaburzeń wymowy u dzieci należą: – dyslalie np.: rotacyzm, sygmatyzm (seplenienie), opóźnienia rozwoju mowy związane z: upośledzeniem umysłowym, cechami autystycznymi dziecka.
 7. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia korekcyjne w zależności od rodzaju i stopnia zaburzeń wymowy. Oprócz ćwiczeń wspomagających artykulację i ćwiczeń oddechowych proponowane są ćwiczenia i zabawy stymulujące językowy rozwój dzieci, ułatwiające mówienie, czytanie i pisanie, np. fonologiczne, pragmatyczne, syntaktyczne i morfologiczne. Z dziećmi mającymi opóźnienia rozwoju ruchowego prowadzone są zajęcia logopedyczno-ruchowe.
 8. Logopeda współpracuje z rodzicami ponieważ pozytywne wyniki logoterapii uzależnione są od kontynuacji ćwiczeń w domu.
 9. Terapia logopedyczna w przedszkolu prowadzona jest do momentu wyeliminowania lub złagodzenia zaburzenia stanowiącego powód objęcia ucznia opieką logopedyczną.