Life.com

Life.com

Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

Zasięg: lokalny

Termin: IX 2012 – VI 2013

Młodzież realizująca projekt „life.com” podjęła temat wpływu Internetu na życie młodych ludzi.

W ramach projektu TAKiTEATR wystawił sztukę teatralną pt. „Life.com”, natomiast studentki UO przygotowały i poprowadziły warsztaty dla widzów spektaklu. Projektowi towarzyszyła wystawa. Za wizualną część wystawy odpowiedzialna była opolska artystka Ilona Barszcz. Projekt został sfinansowany przez Program „Młodzież w Działaniu”. Projekt life.com został zrealizowany przez grupę teatralną TAKiTEATR oraz grupę studentek Arteterapii i Animacji Kultury Uniwersytetu Opolskiego.

Projekt „life.com” był realizowany przez dwie połączone grupy: sześć osób z grupy teatralnej TAKiTEATR i cztery studentki Arteterapii i Animacji Kultury Uniwersytetu Opolskiego. Tematem projektu było uzależnienie dzieci i młodzieży od komputera, a w szczególności alienacja, jaką może powodować „życie w sieci”.

Powstał spektakl „life.com”, pokazujący, jak świat Internetu może zawładnąć naszym czasem i życiem, oddzielając nas jednocześnie od realnego świata, od przyjaciół, od zmysłowego odczuwania świata, od bezpośredniego kontaktu z innymi.

Uzupełnieniem spektaklu były warsztaty „Życie w sieci”, wykorzystujące metody arteterapii. Spektakl i warsztaty odbyły się w Teatrze EkoStudio w Opolu. Do udziału zaprosiłyśmy opolskich licealistów i gimnazjalistów.

Najważniejszym działaniem podczas warsztatów było tworzenie mandali, oddających pospektaklowe refleksje i własne przemyślenia na temat działania Internetu. Celem warsztatu było, pokazanie różnicy, między emocjami w Internecie, a tymi wyrażanymi w świecie realnym. Pytania które mogli zadać sobie uczestnicy warsztatu skłaniały do refleksji na temat własnego istnienia w świecie.

Inne zaplanowane działania miały na celu kontynuację tej podjętej akcji społecznej – były to przygotowane przez nas plakaty z hasłem „life czy com? W jakim świecie żyjesz?”, które trafiły do szkół oraz wystawa fotograficzna, która również prezentowała różnego rodzaju zjawiska, związane z Internetem. Wystawę zaprezentowaliśmy na opolskim Rynku.

Projekt „life.com” był finansowany przy wsparciu Komisji Europejskiej w ramach programu „Młodzież w działaniu”.

Wystawa
 
Spektakl
Warsztaty