Leo Baeck – rabin z Opola

Leo Baeck – rabin z Opola
 

Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

Zasięg: lokalny

Partner: Fundacja im. Stefana Batorego

Projekt realizowany przez grupę licealistów i studentów związanych z prowadzonym przez Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia teatrem TAKiTeatr. Projekt miał na celu przywrócić pamięć o wybitnym rabinie miastu Opolu.

Do współpracy zaproszeni zostali: pozostali uczniowie Szkół TAK, mieszkańcy ulicy Barlickiego, młodzież z Zespołu Placówek Plastycznych, mieszczącego się m.in. przy ul. Barlickiego, środowisko związane z Domem Dziennego Pobytu Magda – Maria (obie placówki współpracowały z nami w projekcie „Historia ulicy”).

Leo Beck w latach 1897 1907 był rabinem w synagodze przy ówczesnej ulicy Lindenstrasse w Opolu. Obecnie jest to ulica Barlickiego i mieści się przy niej Zespół Szkół TAK. Synagoga została spalona podczas nocy kryształowej, Leo Baeck natomiast był w późniejszych latach rabinem Dusseldorfu, a potem naczelnym rabinem Berlina. Leo Baeck był również wybitnym teologiem, autorem kilku ważnych prac teologicznych dotyczących judaizmu, a także dialogu z chrześcijaństwem. Najwybitniejsza z jego prac „O istocie judaizmu” powstała właśnie w czasie jego pobytu w Opolu. W okresie narastającego nazizmu Baeck odmówił emigracji z Niemiec, zdecydował, że zostanie ze swoimi współwyznawcami do końca. Wywieziony do Terezina, był tam opoką dla wielu Żydów. Cudem przeżył obóz. Po wojnie zamieszkał w Londynie. Instytuty naukowe jego imienia znajdują się między innymi w Londynie, Berlinie, Nowym Jorku, Jerozolimie.

Leo Baeck był nie tylko wybitnym myślicielem, ale także niezłomnym, dzielnym człowiekiem. Projekt mu poświęcony stanowił próbę przywrócenia postaci rabina Opolu, gdyż był tu zupełnie nieznany. Młodzież pracująca w projekcie zbierała materiały na temat Leo Baecka, śledząc jednocześnie losy nieistniejącej już gminy żydowskiej z Opola oraz spalonej synagogi. Głównym działaniem było opowiadanie historii Baecka za pomocą dużych fotografii z komentarzami, które pojawiały się na ulicy Barlickiego oraz cyklicznie w jednej z opolskich gazet. Był to rodzaj fotograficznej opowieści. Powstała także audycja radiowa o Leo Baecku, spektakl teatralny „Alfabet” i komiks.

Prezentacja o Leo Baecku »

Spektakl Alfabet
Wystawa na ul. Krakowskiej