Everyone can be an artist

Everyone can be an artist
 

Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

Zasięg: lokalny

Partner: Grundtvig

Warsztaty Grundtviga „Everyone can be an artist” odbywały się w dniach 9-19 kwietnia 2010 w Opolu. Wzięło w nich udział 14 osób z Wielkiej Brytanii, Litwy, Łotwy, Węgier, Bułgarii, Turcji, Francji i Polski.

Warsztaty skierowane były do osób mieszkających w małych społecznościach, chcących być animatorami kultury na swoim lokalnym terenie. Celem projektu było wyposażenie uczestników w umiejętności z poszczególnych dziedzin sztuki, zachęcenie, zmotywowanie do działania, uświadomienie ich twórczego potencjału oraz danie narzędzi dydaktycznych, dzięki którym będą mogli przekazywać swoje umiejętności i wiedzę innym.

W ramach projektu odbyły się warsztaty: fotograficzne, teatralne, camera obscura, muzyczne, taneczne, a także  warsztat technik twórczego myślenia, warsztat animacji kultury w małych społecznościach lokalnych oraz warsztat informatyczny.