DysTEFL2

DysTEFL2
DysTEFL

DysTEFL2 – Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language to kontynuacja projektu Uniwersytetu Łódzkiego, dzięki któremu nauczyciele języka angielskiego jako języka obcego otrzymują wsparcie w nauczaniu uczniów z dysleksją. Towarzystwo jest partnerem tego projektu, a w Zespole Szkół wykorzystujemy narzędzia, które zostały w ramach tego projektu wypracowane.

Projekt rozpoczął się 1 września 2014 i zakończy się 31.08.2016 r. Jego celem jest uaktualnienie i uzupełnienie kursu DysTEFL o testy zaliczeniowe po każdym rozdziale jak i testy podsumowujące pracę z kursem. Projekt zakłada zorganizowanie 5-dniowych warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli j. angielskiego we wszystkich krajach partnerskich.

Koordynatorem projektu jest Uniwersytet Łódzki, a partnerami poza TAK są Uniwersytet Arystotelesa w Salonikach w Grecji i Uniwersytet Ljubljana ze Słowenii.

W ramach projektu odbyły się już 2 spotkania partnerów, w Łodzi i w Salonikach, przeprowadzono badanie analizy potrzeb nauczycieli pod kątem ich oczekiwań w zakresie kursu doskonalenia zawodowego ( ilość godzin, tematyka, rodzaj zaświadczenia). Przeprowadzono także badanie dokumentów prawnych i rozporządzeń ministerialnych celem ustalenia jakie zaświadczenia i świadectwa proponowane są po zakończeniu kursu doskonalenia zawodowego.

TAK odpowiedzialny jest za pracę nad uaktualnieniem kursu, przygotowaniem testów i quizów. TAK jest także liderem Work Package 7 – upowszechnianie i promocja projektu oraz WP 4 – przygotowanie narzędzi ewaluacyjnych dla uczestników warsztatów szkoleniowych.

TAK przygotował ulotkę informacyjną nt. projektu, projekt graficzny strony internetowej projektu jak i szablony dyplomów, testów, newsletter z informacjami nt. postępów projektu. Z ramienia TAK zaangażowane są 3 osoby: Barbara Jaroszewicz , Elżbieta Szymańska-Czaplak oraz Joanna Kisiel- Halska.

Więcej o samym projekcie DysTEFL2 na stronie: http://www.dystefl.eu.