DysTEFL

DysTEFL
DysTEFL

DysTEFL to projekt Uniwersytetu Łódzkiego, dzięki któremu nauczyciele języka angielskiego jako języka obcego otrzymują wsparcie w nauczaniu uczniów z dysleksją. Towarzystwo jest partnerem tego projektu, a w Zespole Szkół wykorzystujemy narzędzia, które zostały w ramach tego projektu wypracowane.

Projekt okazał się niebywałym sukcesem. Kurs języka angielskiego przygotowany w ramach tego projektu został uznany przez British Council za najbardziej innowacyjny kurs języka angielskiego, jaki powstał w  roku 2014 na całym świecie. Informacja o sukcesie została ogłoszona podczas uroczystej gali w Londynie, gdzie autorzy projektu odebrali niezwykle prestiżową nagrodę ELTons 2014, w kategorii Excellence in Course Innovation, czyli wybitne osiągnięcia w przygotowaniu innowacyjnego kursu.Wśród nominowanych do tej nagrody projektów DysTEFL pozostawił w tyle m. in. takie projekty, jak: Access EAP: Frameworks – Garnet Education, OUR WORLD – National Geographic Learning, czy Skillful – Macmillan Education. Nagrody ELTons są przyznawane co roku w konkursie organizowanym przez British Council i są ufundowane przez Cambridge English. To jedyny konkurs na świecie, który dotyczy innowacji na gruncie nauczania języka angielskiego. Koordynatorem projektu z ramienia Towarzystwa Alternatywnego Kształcenia jest nasza nauczycielka języka angielskiego Basia Jaroszewicz. Uroczystość wręczenia nagród i wywiady z autorami projektów można zobaczyć na stronie http://englishagenda.britishcouncil.org/eltons. Więcej o samym projekcie DysTEFL na stronie: http://www.dystefl.eu.