Dogoterapia

Dogoterapia

Prowadząca: Hanna Włodarska-Szczepańska

Pies: Figa – sunia rasy golden retriever

Cena: wliczone w koszt czesnego

Plan zajęć dodatkowych »

Stymulacja rozwoju dziecka wymaga stosowania alternatywnych, czasami niekonwencjonalnych metod i form pracy. Jedną z form zajęć wspomagających rozwój, doskonale łączącą naukę, zabawę i rewalidację jest właśnie terapia wykorzystująca kontakt z psem.

PROGRAM ZAJĘĆ

Kynoterapia (dogoterapia) wspomaga konwencjonalne metody pracy terapeutycznej, rewalidacyjnej i edukacyjnej. Stymulacja rozwoju dziecka wymaga stosowania alternatywnych, czasami niekonwencjonalnych metod i form pracy. Jedną z form zajęć wspomagających rozwój, doskonale łączącą naukę, zabawę i rewalidację jest właśnie terapia wykorzystująca kontakt z psem. Pomaga przełamywać bariery lękowe, ułatwia budowanie zaufania pomiędzy uczniem a terapeutą, wycisza, usprawnia komunikację, obniża poczucie samotności, podnosi poczucie własnej wartości, itp.

W czasie zajęć i zabaw naturalna spontaniczność i radość psa pozwalają dziecku odczuć satysfakcję z wykonywanych przez nie zadań, a także mobilizują go do podejmowania nowych wyzwań.

Zajęcia mają na celu m. in.:

 • wspomagać ogólny rozwój dziecka;
 • zredukować poziom lęku przed rzeczywistością społeczną, przyrodniczą, czasami też przed zwierzętami, np. psem;
 • wpłynąć korzystnie na rozwój percepcji węchowej, smakowej, wzrokowej, słuchowej i czuciowej, bez których zdobywanie rzetelnej wiedzy o świecie nie jest możliwe;
 • poprawić koncentrację uwagi i zredukować poziom lęku przed sytuacjami zadaniowymi;
 • rozwinąć podstawowe umiejętności służące do świadomego i samodzielnego poznawania rzeczywistości;
 • wyposażyć dziecko w nowe umiejętności, doświadczenia;
 • wpłynąć na poprawę równowagi oraz na  jakości funkcjonowania ucznia poprzez m. in. relaksację;
 • uczyć  dzieci współpracy, prawidłowego kontaktu wzrokowego, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, komunikowania próśb i pragnień;

[…] towarzyszą nam zawsze i wszędzie, pomagając w codziennym trudzie, dając nam czystą radość, bez nich człowiek czułby się źle na tym świecie, bo ileż radości daje tak piękna i rozumna istota jak pies.

Ks. Jan Twardowski

Ogólne korzyści kynoterapii są następujące:

 • poprawa kondycji psychicznej i fizycznej,
 • budowanie pozytywnego nastawienia do siebie i otoczenia,
 • usuwanie barier psychicznych, społecznych i izolacji, nawiązywanie kontaktów ze światem, aktywizacja,
 • wspomaganie w rozwoju fizycznym i umysłowym,
 • naturalne wyciszenie, harmonia i równowaga psychiczna,
 • pomoc w zaburzeniach koncentracji uwagi,
 • wspomaganie rehabilitacji m.in. osób niewidomych, autystycznych, z upośledzeniem umysłowym i mózgowym porażeniem dziecięcym,
 • socjalizacja człowieka i psa.

 

Jak wyglądają zajęcia z psem?

Są zróżnicowane, a najważniejszym jednak kryterium doboru ćwiczeń są indywidualne potrzeby dzieci. Zadania ogólne polegają na oddziaływaniu na cztery strefy: umysłową, emocjonalną, społeczną i fizyczną. Na każdych zajęciach odbywają się takie ćwiczenia, jak m.in.: głaskanie, przytulanie i karmienie psa, stosowanie komend w praktyce (stosownie do możliwości dziecka), a także spontaniczna lub ukierunkowana zabawa ze zwierzęciem. Bardzo ważnym elementem zajęć jest relaksacja, kiedy dziecko kładzie głowę na klatce piersiowej dużego psa lub leży przy psie, słuchając przy tym opowiadania lub muzyki. Każde zajęcia dostarczają nowych informacji i pomysłów do wykorzystania w przyszłości.

Podczas takich spotkań uwrażliwia się słuchaczy na zwierzęta żyjące wokół nas, prowadzi   pogadankę na temat bezpiecznego obcowania z psem, opieki i pielęgnacji. Taka edukacja wraz ze sportową zabawą „pies – człowiek” pokazuje dzieciom , że pies to nasz przyjaciel. Podczas spotkań cyklicznych zajęcia prowadzi się według własnego autorskiego programu liczącego 10 wizyt, bogatych w edukację, zajęcia plastyczne i sportowe. Stymulują one sferę intelektualną i poznawczą.

  „Dla psa nie ma znaczenia

czy jesteś bogaty, czy biedny, mądry czy głupi, On tylko chce być kochany.”

Jacqueline Francis

 

„Nie ma na świecie przyjaźni, która trwa wiecznie. Jedynym wyjątkiem jest ta , którą obdarza nas pies.”

Konrad Lorenz