Bądź na fali – serfuj z wnukiem

Bądź na fali – serfuj z wnukiem
 

Organizator: Towarzystwo Alternatywnego Kształcenia

Zasięg: lokalny

Partner: Program „Młodzież w działaniu”

Celem projektu było przygotowanie grupy seniorów do korzystania z technik informacyjnych i nauka obsługi komputera. Seniorzy byli uczeni przez grupę gimnazjalistów z Gimnazjum TAK.

Pomysł projektu „BĄDŹ NA FALI – SERFUJ Z WNUKIEM” narodził się pod wpływem projektu „Mądrość Dojrzałości” realizowanego w szkole TAK w ubiegłym roku. Podczas debaty przeprowadzonej w ramach projektu zainteresowała nas teoria Margaret Mead, według której żyjemy dziś w czasach kultury prefiguratywnej, gdzie młodsze pokolenie może stać się nauczycielem dla pokolenia starszych.

Nie ukrywamy, że odwrócenie ról, w których starsi są uczniami, a młodsi stają się ekspertami, byłoby dla nas ciekawym wyzwaniem i rozwijającym doświadczeniem. Zaistnienie w „odwróconej sytuacji” daje nowe spojrzenie na drugiego człowieka i lepsze zrozumienie jego postawy. Z drugiej strony zdajemy sobie sprawę z tego, że znajomość technologii nie zastąpi mądrości życiowej i doświadczenia, a dysponowanie dużą ilością informacji nie koniecznie oznacza lepsze zrozumienie świata.

Projekt miał na celu poprawę kontaktów pomiędzy pokoleniem osób starszych a pokoleniem młodzieży poprzez wspólne zajęcia i spotkania. Chodziło zwłaszcza o osłabienie stereotypów panujących na temat obu grup wiekowych. Cel nasz osiągnęliśmy poprzez wspólne zajęcia warsztatowe seniorów i młodzieży, których inspiracją była sfera technologii komputerowej. Ponadto obie grupy poszerzały swoje kompetencje poprzez uczestniczenie w zajęciach edukacyjnych. Młodzież szkolna uczyła się podstaw edycji komputerowej, składu tekstu i tworzenia grafiki komputerowej w celu stworzenia optymalnego podręcznika obsługi komputera i Internetu dla seniorów. Seniorzy zaś brali udział w zajęciach z podstaw informatyki.

Podczas warsztatów CyberSztuka, osoby starsze wraz z młodzieżą przetwarzały twórczo temat Internetu, np.: tworząc kabaret, wiersze, opowiadania, piosenki, pantomimę, prace plastyczne. Zabawa miała na celu „oswojenie” się dwóch pokoleń ze sobą i przełamanie barier we wzajemnym kontakcie. Przy okazji osoby starsze pozyskiwały wiedzę z dziedziny informatyki.

Młodzież uczestniczyła w warsztatach graficznych Tworzymy Książkę, gdzie uczyła się podstaw edycji komputerowej, składu tekstu i tworzenia grafiki komputerowej w celu stworzenia optymalnego podręcznika obsługi komputera i Internetu dla seniorów. Kolejnym krokiem było przeprowadzenie teleturnieju Familiada informatyczna z udziałem zespołów mieszanych wiekowo. Zabawa miała na celu dalszą integrację pokoleń poprzez odwołania do popularnego teleturnieju oraz uzupełnienie wiadomości pozyskanych w czasie warsztatów. W międzyczasie powstawał podręcznik obsługi komputera i Internetu dla osób starszych Serfuj z Wnukiem. Projekt zakończył się wielkim świętowaniem, w trakcie którego nastąpiło uroczyste przekazanie seniorom podręczników napisanych dla nich przez młodzież.

W projekcie wzięła udział 54 – osobowa grupa seniorów i 15 gimnazjalistów.  Uczestnikami projektu byli seniorzy – goście Domu Dziennego Pobytu Magda – Maria w Opolu, słuchacze Uniwersytetu III Wieku w Opolu oraz młodzież klas gimnazjalnych, licealnych i studenci.

Projekt otrzymał dotację i został zrealizowany w roku 2008 w ramach Programu „Młodzież w działaniu” Akcja 1. – Młodzież dla Europy, 1.2. Inicjatywy Młodzieżowe.